Pollettauktion nr 15 - Avslutad

Auktion för medlemmar i Svenska Pollettföreningen.
Anbud skall ha inkommit via brev eller e-mejl senast söndag den 25:e september 2022, kl. 22.00.

/

 

1
Karlskrona. Vämöparken. Dansbanan )( SpNS. Trekantig, 32x29 mm. Mässing

2
Ronneby Brunnsrestaurant. 5 | RBR )( 5 | SpRaS. Rund, 28 mm. Koppar.

3
Avesta. Månsbo gård. Mjölkpolletter. 3, 2, 1, ½ liter (mässing), 3, 2, 1, ½ liter (järnbleck). Ensidiga. Totalt 8 ex. Se Pollettbössan 54, sid. 5-6.

4
Falun. Stadshotellet / Nya hotellet (Emilie Hoflund). HOFLUND )( 10 | SpRaS. Rund, 20 mm. Mässing.

5
Grängesbergs Mejeriförening. ½ Liter )( SpNS. Rund med hål upptill, 18 mm. Zink.

6
Malung. Folkets Park. 100, 25. Runda, 28 resp. 19 mm. Förnicklat järn. Totalt 2 ex. Repor.

7
Orsa. Skeer Folkets Park. Värdemärke 100, 25. Runda, 28 resp. 21 mm. Mässing. Totalt 2 ex

8
Åmål. Folkets Park. 1 kr. Rund, 25 mm. Pressad rödbrun papp.

9
Åmål. Furuhäll. Dans )( Söderkvist Horndal. Vågformigt rund, 30 mm. Aluminium. Små repor o hack.

10
Åmål. Furuhäll. Värdemärke 25. Rund, 21 mm. Mässing

11
Göteborgs Hamnarbetskontor. Stufveriarbetare 201. Ensidig. Åttkantig, 35 mm. Mässing. GbP. 2C.15:4.

12
Göteborgs Hamnarbetskontor. Stufveriarbetare 2005. Ensidig. Rektangulär, 58x41 mm. Aluminium. GbP. 2C.15:7.

13
AB Göteborgs Systemet, Lokal No 8. 100, 5, 2, 1. GbP.3A.28:23, 27-29. Totalt 4 ex

14
Stora Teatern (A.E. Lundqvist). 10 öre )( SpNS. Rund, 19 mm. Mässing. GbP.3A.48:12.

15
Automaten Valhalla. Ensidig. Rund, 14 mm. Mässing. GbP.3B.18:2.

16
Fattigförsörjningsinrättningen. Kaffe Biliett. Ensidig. Rektangulär, 48x32 mm. Mässing. GbP.4B.6:26. Ojämn patina.

17
Keiller & Co ångslupar. 2:dra )( 2:dra. Rund, 26 mm. Mässing. GbP 5B.1:6. Sti 213:148. Ngt bucklig.

18
Göteborgs Ångslups AB. 60 på 50 öre. Ensidig. Åttkantig, 25 mm. Mässing. GbP.5B.1:37.

19
Göteborgs Ångslups AB. 30 öre. Ensidig. Rund, 24 mm. Mässing. GbP.5B.1:45.

20
Göteborgs Ångslups AB. 10 öre. Ensidig. Oval, 30x20 mm. Mässing. GbP.5B.1:52. 10 öre )( SpÄS. Oval, 30x20 mm. Mässing. GbP.5B.1:53. Totalt 2 ex.

21
Göteborgs Nya Ångslups AB. 5 öre )( SpNS. 40 öre på 12 )( SpNS. 75 öre på 40 (SpNS). 20 öre (Morell). GbP.5B.2:17, 38, 46, 70. Totalt 4 ex.

22
Göteborgs Nya Ångslups AB. 5 öre )( SpNS. 40 öre på 12 )( SpNS. 75 öre på 40 (SpNS). 20 öre (Morell). GbP.5B.2:17, 38, 46, 70. Totalt 4 ex

23
Göteborgs Nya Ångslups AB. Sommarsäsongen )( Passagerarepolett för Styrsö - Hvardagar. Rund, 20 mm. Vitmetall. GbP.5B.2:77.

24
Charles Ericksona Skärgårdsbåtar. 1 )( Sporrong. Rund med 4 urstansningar, 16 mm. Vitmetall. GbP.5B.6:3.

25
Ångslupsaktiebolaget Hisingen. 3 öre )( SpNS. Rund, 22 mm. Zink. GbP.5B.29:1.

26
Göteborgs Färjetrafik. Polletter för Cykel, Automobil, Kördon, Kolly, Natt (utan hål), Natt (med hål) samt polletter i röd resp blå plast. GbP.5B.3:43, 45, 47, 48, 50, 51, 55, 56. Totalt 8 ex.

27
Alfta. Forsparken. Dans. Ensidig. Liggande sexhörning, 27x24mm. Mässing

28
Östersund. Grand Hotel. 5 )( SpNS. Rund, 19 mm. Koppar. NM XII.154:4.

29
Åre. SJ Skidlift )( STEMAG. Rund, 25 mm. Aluminium.

30
Gällivare. Gellivare klubb. Spritpollett. 13. )( M. PETTERSON | STOCKHOLM. Rund, 27 mm. Mässing. Rengjord. Se även SNT 2009, nr 7 sid 170

31
Boden. Kungl. Norrbottens regemente, I19. Permissionspollett. 8 | I 19. Ensidig. Rund med hål nedtill, 35 mm. Zink.

32
Boden. Kungl. Norrbottens regemente, I19. Permissionspollett. 18 | I 19. Ensidig. Rund med hål nedtill, 35 mm. Zink.

33
Stora Hotellet/Örebro Hotell (Oscar Dahlberg). WERTH-MARKE 5 | O.D. )( 5. Rund, 18 mm. Mässing. NM XII.152:9

34
Örebro Hotell. 500 )( SpNS. Vågformigt rund, 29 mm. Mässing. NM XII.153:10.

35
Örebro Hotell 100 )( SpNS. Rund, 30 mm. Mässing. NM XII.153:11. Ex. Sven Svensson

36
Helsingborg. Kungl. Skånska husarregementet, K5. 35 öre )( SpNS. Rund med hål, 25 mm. Aluminium. SkP.25.33:1.

37
Lund. Grand Hotell (Oskar Mauritz Björkman). 5 öre | OMB )( 5 | SpRaS. Rund, 29 mm. Koppar. SkP.43.5:13.

38
Lund. Restaurant Stadshuset, S.P. Andersson. 1 kr, 25 och 5 öre Mässing. Totalt 3 ex. SkP 43.26.2a, 4, 6.

39
Malmö. Järnvägsmännens konsumtionsförening. JKF 100, 5, 2, 1 )( SpNS. SkP.45.32:1, 4-6. Totalt 4 ex. Se Pollettbössan 3, sid. 3.

40
Malmö. Kockums Mekaniska Verkstad. Grip )( SpNS. Rund, 25 mm. Mässing. SkP.43.36:9a.

41
Malmö. Kungsparkens restaurang. 1 | 8. Ensidig. Rund, 20 mm. Koppar. SkP.45.40:6a

42
Malmö-Limhamns Järnväg (Sillatåget). 15, 10 )( Bevingat hjul. Runda, 23 resp. 21 mm. Mässing. SkP.45.58:1-2. Totalt 2 ex.

43
Svedala andelsmejeriförening. ½ liter lågpast mjölk. Ensidig. Rund m litet hål nedtill, 24 mm. Mässing. SkP.66.1:1. Repor på rv.

44
Ystad. Hotel Continental. 25. Sporrongs valörpollett. Rund, 24 mm. Mässing. SkP.76.2:-

45
Åby/Klippan. Åby gästgivaregård Axel Bergström. 10 öre )( SpNS. Rund, 19 mm. Mässing. 1880-talet. SkP.77.1:5. Mörk patina

46
Blomstermåla. Folkets Park. 100. Liksidig. Rund, 28 mm. Förtennat järn. Ngn korrosion

47
Huseby bruk. Mjölkpollett. 1 kanna / 10 öre. Rektangulär, 38x30 mm. Gul papp. 1860-talet. Se SNT 1991 (9/10) s. 234.

48
Huseby bruk. Mjölkpollett. 1 kanna / 12 öre. Rektangulär, 32x35 mm. Vit papp. 1870-talet. Se SNT 1991 (9/10) s. 234.

49
Jönköpings Spårvägar. Hel serie enligt Smith. KS 1990.360:AA-AK. Totalt 11 ex.

50
Vetlanda. Folkets Park. 100. Liksidig. Rund, 28 mm. Mässing.

51
Vislanda. Folkets Park. FOLKPARK )( DANS BILJETT. Vågformigt rund, 27 mm. Aluminium.

52
Växjö. Folkets Park. F-P )( Dans Biljett. Rund med centrumhål, 27 mm. Röd plast.

53
Joh. A. Bengtson Vinhandel. 6 )( SpÄS. Rund, 23 mm. Nysilver. SP.1C.3:3. Ex Hans Lundberg.

54
Ansh. Bergh & Co. 10 öre )( SpNS. Rund, 27 mm. Koppar. SP. 1C.4:1.

55
Forsgrén & Wilcken Vinhandel AB. 15 öre )( SpNS. Sexkantig, 25 mm. Koppar. SP.1C.8:6. Ex Hans Lundberg.

56
Alfr. Johnsons Vinhandel. 15 öre )( SpNS. Större värdesiffra. Rund, 28 mm. Koppar. SP.1C.17:2.

57
Hugo Lundström & Co. 15 öre. Ensidig. Rund, 28 mm. Mässing. SP.1C.25:11. Hack.

58
Stockholms Vinhandels AB. 15 (Cu), 10 (mä), 10 (Zn), 8 (mä) )( SpNS. Runda, 28 mm. SP.1C.34:3-6. Totalt 4 ex.

59
Stockholms Mjölkförsäljnings AB. ½ )( SpNS. Vågformigt rund, 29 mm. Vitmetall. SP.2A.11:14

60
Oscar Arvidson & Co. Korsformat hål )( SpNS. Rund, 22 mm. Mässing. SP.2C.1:2

61
Palmcrantz & Co. 5 timmars arbete. 5T | S-B )( P&Co. Rund, 18 mm. Zink. SP.2C.29:6.

62
Berns Salonger. 5, 2. Ensidiga. Runda, 29 resp. 24 mm. SP.3A.4:4, 5. Totalt 2 ex

63
Alhambra. 10 öre. Ensidig. Rund, 22 mm. Nysilver. SP.3A.1:6 var.

64
Djurgårdsbrunns Värdshus. 5 öre )( SpÄS. Oval, 28x20 mm. Mässing. SP.3A.12:8.

65
Restaurant Eiffel (Wilhelm Blomqvist). 1 | WB )( SpNS. Rund med ovalt hål, 25 mm. Koppar. SP.3A.16:9.

66
Restaurant Eiffel (Wilhelm Blomqvist). 5 | WB )( SpRaS. Rund, 29 mm. Koppar. SP.3A.16:15.

67
Hasselbacken. 10. Ensidig. Rund, 15 mm. Mässing. SP.3A.24:6.

68
Mosebacke Restaurant. A. NORDSTRÖM 10 )( SpNS. Rund, 20 mm. Mässing. SP.3A.54:17.

69
Operakällaren. OPERA │KÄLLAREN │G.& G.S. )( 5 | SpRaS. Rund, 28 mm. Koppar. SP.3A.60:13.

70
Wiener Café (Theodor Blanch). 25, 5 öre. SpRaS. Runda, 23 resp. 17 mm. Nysilver. Slutet av 1800-talet. SP.3B.24:4, 6. Totalt 2 ex

71
Kastenhof. KASTENHOF )( SpNS. Rund, 18 mm. Zink. SP.3C.6:11

72
Automatrestauranten "Turist". 12 öre )( SpRuS. Rund, 14 mm. Mässing. SP.3D.--. Se Samlad Glädje 2019, sid. 317.

73
Galärvarvets marketenteri. 1 ÖRE. Ensidig. Rund, 28 mm. Förtennat järnbleck. SP.3D.3:7. Ex SPF 3, ur rop 97. Bucklig.

74
C.A. Carlssons marketenteri. 2 | C.A.C. )( SpNS. Rund, 23 mm. Koppar. SP.3D.6:6.

75
Marketenteriet Lilla Wärtan. 2 öre )( SpÄS. Rund, 26 mm. Mässing. SP.3D.28:8.

76
Ångköket Södra Humlegårdsgatan 17. 8 öre. Ensidig. Rund, 26 mm. Koppar. SP.3E.4:3.

77
Östermalms Folkkök. Stockholms Folkkök )( SpNS. Trekantig med rundade hörn, 36x33 mm. Mässing. SP.3E.8:6.

78
Renhållningsverket. Budningspollett, 1010. Ensidig. Trekantig, 35mm. Mässing. SP.4A.6:49.

79
Stockholms Gasverk. Gaspolletter 1922, 1924, 1925, 1926, 1927, 1929, 1931, 1932, 1938, 1940, 1941, 1945, 1947 samt en mässingsplåt: STOCKHOLMS | GASVERK | 3 m3 | 240980 | NA. Totalt 14 ex.

80
Kungsholms Omnibus. 1852 (instämplat B, ensidig). 1852 (instämplat "sprucket” B, ensidig). Ovala, 25x19 mm. Mässing. SP.5A.4:5, 5 var. Totalt 2 ex.

81
Kungsholms Omnibus. 1852 (instämplat B, ensidig). 1852 (instämplat "sprucket” B, ensidig). Ovala, 25x19 mm. Mässing. SP.5A.4:5, 5 var. Totalt 2 ex.

82
Ladugårdslandets Omnibus AB. LADUGÅRDS | LANDET. Ensidig. Oval, 28x24 mm. Koppar. SP.5A.5:1. Med och utan bindestreck efter bokstaven S. Totalt 2 ex.

83
Ladugårdslandets Omnibus AB. LADUGÅRDS | LANDET )( OMSBOG . Oval, 28x24 mm. Koppar. SP.5A.5:2. Med och utan bindestreck efter bokstaven S. Totalt 2 ex

84
Maria Församlings Omnibus Bolag. MARIA | OMNIBUS. Ensidig. MARIA | OMNIBUS | L (instämplat). Ensidig. Runda, 22 mm. Mässing. SP.5A.9:1-2.

85
Stockholms Central Omnibus Linie. 10 )( SOL i monogram. Rund, 20 mm. Mässing. SP.5A.13:2.

86
Stockholms Nya Spårvägs AB. SNS-monogram )( SNS-monogram. Rund, 17 mm. Mässing. SP.5A.15:5. Svag bläckskrift. Ex. Sven Svensson

87
Storstockholms Lokaltrafik (SL). Lidingöbanan | 100 | BILJETTRESA )( SL | ROPSTEN | –•–› | GENOMGÅNGSPOLLETT. Rund, 24 mm. Aluminium. SP.5A.--

88
Blanck & Hæffner. B&H | 300 öre )( SpÄS. Kvadratisk, 27 mm. Mässing. SP.5Aa.1:1.

89
J. M. Rydström & Co. 25 )( SpÄS. Rund, 23 mm. Mässing. SP.5Aa.14:3. Något bucklig.

90
E. Öhman & Söner. Åkarepollett. 50 öre. Ensidig. Rund, 29 mm. Mässing. SP.5Aa.24:7.

91
Kungsholms Ångslupsbolag. KUNGSHOLMS | OMNIBUS | 1852 med kontrastämpeln B )( KUNGSHOLMEN | 1860 | RIDDARHOLMEN. Oval, 26x20 mm. Mässing. SP.5B.3:5.

92
Ångslupsbolaget Phoenix. JGS i stämpel | PHOENIX. Ensidig. Rund, 27 mm. Mässing. SP.5B.7:5.

93
Stockholms Ångslups AB. 8 öre; instämplat S.Å.A.B instämplat t.h. Ensidig. Rund, 28 mm. Mässing. SP.5B.9:26. Ojämn patina

94
Stockholms Ångslups AB. 6 öre. Ensidig. Rund, 24 mm. Mässing & koppar. SP.5B.9:39, 41. Totalt 2 ex

95
Stockholms Ångslups AB. 15 öre (ångslup med hund i fören). Ensidig. Åttkantig, 27 mm. Koppar. SP.5B.9:52.

96
Stockholms Ångslups AB. 10 öre (ångslup med hund i fören). Ensidig. Rund, 28 mm. Koppar. SP.5B.9:56.

97
Stockholms Ångslups AB. 75 öre )( Gumælius. Åtsidan präglad uppochner. Rektangulär, 28x18 mm. Nysilver. SP.5B.9:129 var.

98
Stockholms Ångslups AB. 15 på 9 öre )( SpNS. Sexhörning m urnupna hörn och centrumhål, 18x20 mm. Nysilver. SP.5B.9:--.

99
Stockholms Ångslups AB. Post med 5 olika polletter, 3-10 öre. SP.5B.9:3, 21b, 23, 39, 42. Totalt 5 ex.

100
Stockholms Ångslups AB. Post med 5 olika polletter, 3-6 öre. SP.5B.9:3, 34, 37, 39, 109. Totalt 5 ex

101
Ångslupsbolaget Haga. 20 öre. Ensidig. Åttkantig, 28 mm. Koppar. SP.5B.18:6. Mörk patina.

102
Ångslupsbolaget Ladugårdslandet. 1862 Ladugårdslandet-Staden. Ensidig. Oval, 25x20 mm. Mässing. SP.5B.19:3.

103
Ångslupsbolaget Nya Föreningen. Utan valör (6 öre). Ensidig. Vågformigt rund, 29 mm. Mässing. SP.5B.23:1

104
Ångslupsbolaget Nya Föreningen. 10 på 8 öre )( Å.B.N.F. Rund, 29 mm. Mässing. SP.5B.23:11. Mörk patina

105
Ångslupsbolaget Unionen. 10 öre. Ensidig. Rund, 24 mm. Mässing. SP.5B.25:2.

106
Allm. Konst- och Industriutställningen 1897. Sveakronor inom eklövskrans )( Inslaget nummer (722). Rund, 29 mm. Mässing. SP.6B.2:1. Ex Sven Svensson.

107
Hillska Skolan. BARNÄNGEN 1830 | 100 )( FLIT OCH GODA SEDER. Rund, 18 mm. Tenn. SP.6C.2:1.

108
Hillska Skolan. BARNÄNGEN 1830 | 5 )( TRÖTTNA ICKE. Vågformigt rund, 17 mm. Tenn. SP.6C.2:4 var.

109
Svenska Morgonbladet. 10 öre | 214 )( reversen lika men utan inslaget nr. Rund, 27 mm. Mässing. SP.6D.4:2. Obet. fläckar.

110
Kungl. Sjökrigsskolan. KSS | 25. Ensidig. Rund, 25 mm. Zink. SP.8.--

111
Post. Stockholmspolletter. Totalt 13 ex.

112
Nyköpings Omnibustrafik. 2 & 1 (siffrorna instämplade) )( SpNS. 26 mm resp. 25x17 mm. Totalt 2 ex.

113
Södertälje. Stadshotellet (Wilhelm Schelin). 100 )( SpNS. Rund, 30 mm. Mässing. NM XII.141:1.

114
Ytterenhörna. Löfsta gård. Mjölkpollett. 1 kanna skummjölk eller tjernmjölk. Rektangulär med avklippta hörn och förstärkt hål t.v., 60x40 mm. Papp (blå).

115
Dannemora gruvor. Södra Silvbergs-gruvan. S SILF | Keis. Kvadratisk, 50x50 mm. Förtennat järnbleck. Sti. 45:21.

116
Dannemora gruvor. De Geers-gruvan. DE | GEER. Kvadratisk, 50x50 mm. Förtennat järnbleck. Sti. 45:29. Lätt korr.

117
Harnäs masugn. 1 läst kol. Ensidig. Rund, 27 mm. Förtennat järnbleck. NM IV.17:2. Ca 1870-tal. Repa.

118
Risinge gård. Mejeripolletter. 3 (alu), 2 (Cu), 1 (mä). Totalt 3 ex.

119
Stenhamra Arbetares Konsumtionsförening. 25 öre )( SpÄS. Rund, 23 mm. Mässing.

120
Karlskoga. Folkets Park. 10 (textsymbol stjärna) )( 10 (textsymbol punkt). Rund, 23 mm. Mässing.

121
Karlstad. Hotell Drott. 50 | FA )( 50 | SpRaS. Rund, 26 mm. Mässing. Beställd 1911.

122
Umeå. Stadshotellet (Otto Meurling). 25 | OM )( SpRaS. Rund med hål upptill, 24 mm. Koppar. Se Pollettbössan 2, sid.2-3.

123
Hjo. Hjo Mejeriförening. 1 liter mjölk. Liksidig. Rund med centrumhål, 23 mm. Stål.

124
Arboga. Bryggeriet Gambrinus. 25 )( SpNS. Rund, 24 mm. Mässing.

125
Hällefors. Hellefors mejeri. 1 liter )( SpNS. Rund, 20 mm. Mässing.

126
Västerås. Ångslupen Märta. MÄRTA VESTERÅS )( SpNS. Kvadrat med insvängda hörn, 28x28 mm. Koppar.

127
Börrum. Borrums mejeri. 1, ½ liter (mä; lär ange sötmjölk), 3, 2, 1 liter (Cu; lär ange skummjölk), 2, 1 liter (Zn; lär ange kärnmjölk). Totalt 7 ex (komplett).

128
Finspång. Finspångs styckebruk. 1 liter. Ensidig. Rund, 33 mm. Koppar. Repad.

129
Kisa. Folkets Park. Dans. Ensidig. Rund, 25 mm. Stål.

130
Linköping. Bolaget Göteborgssystemet. 1 | B.G.i L | 20. Ensidig. Kvadratisk, 19x19 mm. Mässing. Små repor. Se Pollettbössam 14, sid. 1-2.

131
Linköping. Grand Hotel (A & H Åkerblom). 50 )( SpNS. Rund, 28 mm. Mässing. NM XII 55:48.

132
Norrköpings Spårvägar. Post med 9 olika polletter. KS 1990.600:AB, AC, AD, AH, AJ, AQ, AS, AT, AV.

133
Söderköping. Stadshotellet (P.A. Jonsson). PJ | 50 )( SpNS. Rund, 25 mm. Mässing. NM XII.141:13

134
Söderköping. Stadshotellet (P.A. Jonsson). PJ | 25 )( SpNS. Rund, 22 mm. Mässing. NM XII.141:14.

135
Vadstena Gymnastik & Idrottsförening. Dans. Ensidig. Triangulär, 26x21 mm. Mässing. Fläck på rv.

136
Amerikanska Jungfruöarna (Danska Västindien). The West Indian Company. Coal St. Thomas 1920. Ensidig. Rund, 24 mm. Mässing. Sieg 77.

137
Danmark. Köpenhamn. Vesterbroes Bryggeri No 29 )( öldrickare på ölfat. Rund, 22 mm. Mässing. JS 2820. Ca 1860-talet.

138
Danmark. Köpenhamn. Dagmar Café 10 øre )( 10. Rund, 20 mm. Koppar. JS 3256. 1880-talet. Repor. Ärg.

139
Danmark. Köpenhamn. Ostebørsen & Røgeribørsen. Rabattpollett 10% och 5%. Rund, 27 mm. Aluminium. JS 7093. Fläck.

140
Danmark. Köpenhamn. Spelpollett. C. Lundgreen )( 5. Rund, 27 mm. Mässing. JS 7739. Fläck.

141
Danmark. "Allan Dahl" på svensk 5 öre 1884.

142
Danmark. "Land Hotellet 30 Landemærket 30" på norsk 5 öre 1876. JS 4735. Perforerad.

143
Danmark. Adressejetonger: Danske Væveriers Udsalg (B.806), P. Hammer Papierhandel (B.811), Skandivavisk Skotøjsmagasin (B.921), C. Lundgreens Impresarie Bureau (B.-). Totalt 4 ex.

144
Danmark. Spelpolletter. Totalt 23 ex.

145
Danmark. Diverse polletter. Totalt 23 ex.

146
Danmark. Rationeringsmærker, gyldig til 31. Dec. 1948. Med dansk och engelsk text. Ark med 5 perforerade kuponger, 116 x 71 mm. Papper

147
Grønland. Grønlands Administration. Handels Værdimærke, 20 skilling u. år (indragna i november 1942). Sieg 10. Pick M10.

148
Kanada. Napoleon )( C'est du cuivre | segelfartyg. Rund, 26 mm. Koppar

149
Norge. Peder Dæhlin & Co. PD )( 1. Rund, 19 mm. Koppar. NP.77:1.

150
Stralsund (svensk besittning). Pollett för utdelning av förnödenheter 27 juli 1743 (nr 55) för Philip Wreimer. Rektangulär, 101x67 mm. Vitt papper med 3 vitstämplar. Se information i MISAB 9, sid. 162.

151
Tyskland. Werth-Marke 100 Nehls )( 100. Rund, 29 mm. Koppar.

152
Post: 28 utländska polletter; England, Frankrike, Kanada, Tyskland, USA

153
Obestämda. Gruskörningspolletter. Parlass grus U & Parlass grus W )( Sv. Ol. Morell. Runda, 20 mm. Mässing. Totalt 2 ex

154
Obestämd. HH | 1 kr. Ensidig. Rund, 25 mm. Mässing. Hofors Handel? Jfr. NM XIII, sid. 47.

155
Obestämda. Delfinen )( SpNS. Runda, 23 mm. Målad mässing. Hör möjligen till Delfinen i Luleå. Totalt 3 ex.

156
Obestämda. 6 olika polletter.

157
KF-restauranger. 4 olika polletter: "Kaffe", "Cirkel-kaffe", "KF Miljö" och "KF Utrustning". Runda, 32 mm. Mässing. Se Pollettbössan 30, sid. 1. Totalt 4 ex.

158
Post: Sporrongs valörpolletter med "egen" åtsida. Göteborgs fattigvård 5; Helsingborg: Hotell Continental 5; Stockholm: Folkets Hus restaurant 2, Fjäderholmen 10, Thorsten Videlius 25. Totalt 5 ex.

159
Post: Sporrongs standardpolletter. A.G./25; AJ/25; AK/1; AS/20; AW/25; CAL/100; CG/500; CS/5; ES/5; FL/10; GT/5. Totalt 11 ex.

160
Post: Sporrongs standardpolletter. HA/100; JH/100,5; NP/100; OH/5; PB/1; PF/100,25; S.H./10; SM/5. Totalt 10 ex.

161
Post: Sporrongs standardpolletter. EA/50,25,10; FR/5; G/10; JT/5; KB/25; TK/15; TR/500. Totalt 9 ex.

162
Post: Telepolletter. 7 olika

163
Post: Polletter från tivoli och nöjesfält. Totalt 22 ex (alla olika).

164
Post: Polletter från folkparker. Totalt 14 ex (alla olika).

165
Post: Sveriges Tivoliägareförening. AM/10, CO/10, CS/25, EJ/5(två olika), EW/5, GA/10,25, JF/5, OS/5, SB/5, WM/25,100. Totalt 13 ex.

166
Post: Svenska transportpolletter. Totalt 16 ex (alla olika).

167
Post: Svenska polletter. Totalt 19 ex.

168
Jetong, Wänskapsbröderna. Hedersledamot av W.B. sångkör (C.V. Möller 1935). Rund med ögla, 32 mm. 19,3 g. Silver?

169
Jetong. Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen för barn och ungdom. Barmhertighet mot djuren. Rund med hål upptill, 43 mm. Försilvrad mässing. Sliten försilvring.