Pollettauktion nr 14 - Avslutad

Auktion för medlemmar i Svenska Pollettföreningen.
Anbud skall ha inkommit via brev eller e-mejl senast söndag den 24 april 2022, kl. 22.00.

/

 

Nummer: 1
Korså järnverk. 14 tunnor kol ES. Ensidig. Rektangulär, 49x27 mm. Förtennat järnbleck.
Sti 83:5 1/1+

Nummer: 2
Stora Kopparbergs Gruva och Bergslag. 11 tunnor kol. Ensidig. Rund, 29 mm. Mässing.
Sti.175:27 01

Nummer: 3
Gävle. Grand Hotell. 135 )( M. Petterson. Åttkantig. Mässing, 30 mm.
Obeskriven 01

Nummer: 4
Gävle. Hotell Skandia. 50 )( SpNS. Åttkantig. Mässing, 25 mm.
NM XII.18:7. Ex. Sven Svensson 01/0

Nummer: 5
Gävle. Valbo Omnibus AB. 10 rabattbiljetter Gävle-Lund-Östanbäck i häfte. Orange papper, 91x35 mm. 01

Nummer: 6
Hofors Handelsaktiebolag 2 Kr: HH. Ensidig. Rektangulär m avhuggna hörn, 32x23 mm. Mässing.
NM XII.47:11. Små fläckar. 01

Nummer: 7
Värdshuset Redbergsvägen 6 (Emma Ahlfeldt). EA / 500, 100, 50, 25.
GbP.3A.64:1,3-5. Totalt 4 ex. 1/1+

Nummer: 8
Scandia-Linien. Reklampollett. Skandinavien Amerika )( PassagerareKontorer i Göteborg och Stockholm. Rund, 33 mm. Mässing,
GbP.5B.14:1. Små kantslag. 1/1+

Nummer: 9
Laholm. Jacobis tivoli. 25. Rund, 18 mm. Mässing. 1+

Nummer: 10
Gällivare. Gellivare klubb. Spritpollett. 6. )( M. PETTERSON | STOCKHOLM. Rund, 27 mm. Mässing. Rengjord.
Se även SNT 2009, nr 7 sid 170. 1/1+

Nummer: 11
Örebro fattigvård. Papperspollett för Gustaw Johan Ericsson från Wermland å frukost och aftonvard. 12 maj 1852. Ensidig. Rektangulär, 87x44 mm. Vitt papper.
Se SNT 2012 (4) s. 91. Nålstick. 01

Nummer: 12
Örebro Hotell 100 )( SpNS. Rund, 30 mm. Mässing.
NM XII.153:11. Ex. Sven Svensson 01/0

Nummer: 13
Helsingborg. Kungl. Skånska husarregementet, K5. 35 öre )( SpNS. Rund med hål, 25 mm. Aluminium.
SkP.25.33:1. 1+

Nummer: 14
Helsingborg. Seth Nilsson (Industri-, slöjd- och konstutställningen 1903). 10 kronor )( SpNS. Rund, 31 mm. Koppar. Ex. Folke Tufvesson.
Se Pollettbössan 47 (2019), sid 3-4. 1+/01

Nummer: 15
Helsingborg. Seth Nilsson (Industri-, slöjd- och konstutställningen 1903). 1 krona )( SpNS. Rund, 26 mm. Mässing. Ex. Folke Tufvesson.
Se Pollettbössan 47 (2019), sid 3-4. 1+/01

Nummer: 16
Helsingborg. Seth Nilsson (Industri-, slöjd- och konstutställningen 1903). 5 öre )( SpNS. Rund, 21 mm. Vitmetall. Ex. Folke Tufvesson.
Se Pollettbössan 47 (2019), sid 3-4. 1+/01

Nummer: 17
Lund. Järnvägshotellet. A. Lindeberg )( 25 SpRaS. Oval, 31x25 mm. Mässing.
SkP.43.9:6. Se Pollettbössan 15 (2012), sid 2-3. 01/0

Nummer: 18
Malmö. Frimurarekällaren / Hotell Standard. G: BAUDE )( 5. Rund, 32 mm. Mässing.
SkP.45.24:1. 1+

Nummer: 19
Åhus Folkets Park. 100 | ÅFP )( SpRaS. Rund, 29 mm. Mässing.
SkP.78.1:1. Repor 1/1+

Nummer: 20
Gamleby. Folkpark )( Dans. Kvadrat, 25x25mm. Aluminium. Repor. 1/1+

Nummer: 21
Gyllenfors järnverk. 2 skeppund malm )( G:F. Rund, 24 mm. Koppar.
Sti.67:1. Präglad 1805. Kantskada. 1/1+

Nummer: 22
Jönköping. Stora Limugnen. 5 KR. )( SpÄS. Rund, 30 mm. Mässing.
NM XII.49:4. Slutade användas 1887. 1+

Nummer: 23
Jönköping. Stora Limugnen. 3 KR. )( SpÄS. Åttkantig, 28 mm. Mässing.
NM XII.50:5. Slutade användas 1887. 1/1+

Nummer: 24
Jönköping. Stora Limugnen. 1 KR. )( SpNS. Vågformigt rund, 29 mm.
NM XII.50:6. Mässing. Slutade användas 1887. 1/1+

Nummer: 25
Smedby Mjölkmagasin. 1/2 kanna. Ensidig. Trekantig, 28 mm. Mässing.
SP.1A.10:2. Påse från D. Holmbergs Mynthandel medföljer. 01/0

Nummer: 26
Stockholms Lysoljeminutering. 5, 4, 3, 2, 1. Runda, 27 mm. Mässing.
SP.1A.11:1-5. Ex Sven Svensson. Totalt 5 ex. 1+

Nummer: 27
Lavéns Kolimport AB. Antracitkol Krossning 3 )( Firmastämpel. Rektangulär m hål upptill, 59x79 mm. Ljusbrun papp. SP.1B.12:1. 1+

Nummer: 28
Joh. A. Bengtson Vinhandel. 6 )( SpÄS. Rund, 23 mm. Nysilver.
SP.1C.3:3. Påse från D. Holmbergs Mynthandel medföljer. Polletterna tillverkade i april 1884. 6 öre tillverkades i 2000 exemplar. 01/0

Nummer: 29
Engström & Haglinds Vinhandel. 10 öre )( SpÄS. Rund, 30 mm. Zink.
SP.1C.7:3. Påse från D. Holmbergs Mynthandel medföljer. 1+

Nummer: 30
Alfr. Johnsons Vinhandel. 15 öre )( SpNS. Rund, 28 mm. Koppar.
SP.1C.17:1. 1+

Nummer: 31
C. A. Lindgren & Co. 20 öre. Ensidig. Rund, 36 mm. Papp.
SP.1C.22:11. Fastsättare på baksidan. Ex. Sven Svensson. 01/0

Nummer: 32
K. A. Nydahl & Co. 10 öre för tombutelj. Ensidig. Rektangulär, 50x34 mm. Orange papp.
SP.1C.28:4. Ex. Börje Rådström. 01/0

Nummer: 33
Stockholms Vinhandels AB. 15 )( SpNS. Rund, 28 mm. Koppar.
SP.1C.34:3. 1+/01

Nummer: 34
Mjölkbolaget Audumbla. ½ kanna )( SpÄS. Urrundad kvadrat, 26 mm. Mässing.
SP.2A.8:3. Påse från D. Holmbergs Mynthandel medföljer. 1+

Nummer: 35
NEN:s Mejeri (Nils Erhard Nilsson, Observatoriegatan 21). Serie med 11 olika polletter i färgad plast.
SP.2A.--. Före 1962. 0

Nummer: 36
Stockholms Mjölksteriliseringsanstalt. 16 )( SpNS. Kvadratisk, 28 mm. Mässing.
SP.2A.12:1. 01/0

Nummer: 37
Stockholms Mjölksteriliseringsanstalt. 7 )( SpNS. Vågformig rund, 29 mm. Mässing.
SP.2A.12:3. 01/0

Nummer: 38
Stockholms Mjölksteriliseringsanstalt. 80 )( SpNS. Kvadratisk, 28 mm. Koppar.
SP.2A.12:4. 01/0

Nummer: 39
Stockholms Mjölksteriliseringsanstalt. 3 )( SpNS. Vågformig rund, 29 mm. Koppar.
SP.2A.12:--. 1/1+

Nummer: 40
Stockholms Norra Mejeri. 50 kubiktum grädde )( SpÄS. Oval, 30x20 mm. Mässing.
SP.2A.14:7. Fläck. Bläckskrift på rv. 01

Nummer: 41
Stockholms Norra Mejeri. 50 kubiktum grädde )( SpÄS. Oval, 30x20 mm. Koppar.
SP.2A.14:8. Bläckskrift på rv. 1+/01

Nummer: 42
Tanto AB. Ensidig. Rund, 21 mm. Zink.
SP.2A.17:3. Ex. Sven Svensson. 1+

Nummer: 43
C.G. Pihls Bryggeri. CGP i monogram )( SpÄS. Rund, 26 mm. Koppar.
SP.2B.15:5. 01/0

Nummer: 44
S:t Eriks Bryggeri AB. 10 )( KUNGL. HOFLEVERANTÖR. Rund med trekantigt hål, 24 mm. Vitmetall.
SP.2B.18:--. 01

Nummer: 45
S:t Eriks Bryggeri AB. 15 )( KUNGL. HOFLEVERANTÖR. Vågformigt rund m trekantigt hål, 29 mm. Vitmetall. SP.2B.18:--. 01

Nummer: 46
S:t Eriks Bryggeri AB. 50 )( KUNGL. HOFLEVERANTÖR. Kvadratisk m trekantigt hål, 31x31 mm. Vitmetall. SP.2B.18:-. 1+/01

Nummer: 47
Kärnbolaget (sedermera KABI). Hsb. Ensidig. Rund m hål upptill, 25 mm. Aluminium.
SP.2C.--. Hsb står sannolikt för Hornsberg. 1/1+

Nummer: 48
Palmcrantz & Co. 5 timmars arbete. 5T | S-B. Rund, 18 mm. Zink.
SP.2C.29:6. 1+/01

Nummer: 49
Palmcrantz & Co. BAD. Ensidig. Rund, 18 mm. Zink.
SP.2C.29:7 01

Nummer: 50
Alhambra. 10 öre. Ensidig. Rund, 22 mm. Nysilver.
SP.3A.1:6 var. 1/1+

Nummer: 51
Berns Salonger. 500, 25, 5, 2. Vitmetall, mässing, koppar.
SP.3A.4:2,4,5,7. Totalt 4 ex. 01

Nummer: 52
Berzeliikällaren. R. WALLIN 1 )( SpNS. Rund, 20 mm. Koppar.
SP.3A.5:8. 1+

Nummer: 53
Djurgårdsbrunns Värdshus. 5 öre )( SpNS. Oval, 28x20 mm. Mässing.
SP.3A.12:8. 1+

Nummer: 54
Drottningholms Värdshus. 5 A.L. )( SpNS. Rund, 30 mm. Koppar.
SP.3A.15:6. Fläck. 01

Nummer: 55
Restaurant Eiffel / National (Wilhelm Blomqvist). 100 | WB )( SpRaS. Rund, 28 mm. Mässing.
SP.3A.16:10. 1+/01

Nummer: 56
Restaurant Eiffel / National. Adéle Forssman )( 25 | SpRaS. Rund, 24 mm. Mässing.
SP.3A.16:22. 1

Nummer: 57
Grand Hotell. GRAND HÔTEL )( 5 | SpRaS. Rund, 28 mm. Koppar.
SP.3A.21:4. Ex. Anders Stam (MiSAB 11). 1/1+

Nummer: 58
Hamburger Börs. 10. Ensidig. Rund, 16 mm. Mässing.
SP.3A.23:2. 1/1+

Nummer: 59
Hasselbacken. 10. Ensidig. Rund, 15 mm. Mässing.
SP.3A.24:6. Fläckar. 1+/01

Nummer: 60
Hotel du Nord. 25 )( SpÄS. Rund, 21 mm. Mässing.
SP.3A.26:6. Började användas 1882. 1+

Nummer: 61
Hotell Phoenix. A. ENGSTRÖM 25 öre )( SpÄS. Rund, 23 mm. Zink.
SP.3A.27:7. 01/0

Nummer: 62
Hotel W.6 / Hotel Continental W.6. 10 )( SpÄS. Rund, 16 mm. Mässing.
SP.3A.30:4. Fläckar. 01

Nummer: 63
Hotel Östergötland. TH. LAGERSTRÖM 10 )( SpÄS. Rund, 18 mm. Mässing.
SP.3A.31:3. 01/0

Nummer: 64
Carlbergs Värdshus och Café. 75 öre )( SpÄS. Rund, 28 mm. Mässing.
SP.3A.34:11. Små fläckar. 01

Nummer: 65
Källaren Kronan. F. ANDERSON 25 )( SpNS. Rund, 22 mm. Mässing.
SP.3A.39:4. 1/1+

Nummer: 66
Källaren Runan. 5 | CN )( 5 | SpRaS. Rund, 17 mm. Nysilver.
SP.3A.44:7. Mörk patina. 1+

Nummer: 67
Källaren Tre Remmare. 10 )( SpÄS. Rund, 17 mm. Mässing.
SP.3A.46:9. 1+

Nummer: 68
Lidingöbro Värdshus. 25 öre )( SpÄS. Kvadratisk, 28 mm. Mässing.
SP.3A.50:4. 1+

Nummer: 69
Mosebacke Restaurant. 10 | Q.M. (mindre siffror). Ensidig. Rund, 22 mm. Mässing.
SP.3A.54:6. 1+/01

Nummer: 70
Mosebacke Restaurant. A.R. NORDSTRÖM 10 )( SpNS. Rund, 20 mm. Mässing.
SP.3A.54:17. 01/0

Nummer: 71
Hotel National. 25 )( 25 med 4 inslagna punkter över och under. Rund, 23 mm. Mässing.
SP.3A.56:1 var. 1/1+

Nummer: 72
Norrmalmstorgskällaren. FREY 5 )( M. Petterson. Oval, 33x19 mm. Mässing.
SP.3A.57:6. 1+

Nummer: 73
Operakällaren. O.P.K. | 5. Ensidig. Rund, 22 mm. Mässing.
SP.3A.60:4. Repa. 1+/01

Nummer: 74
Operakällaren. OPERA KÄLLAREN )( 25 | SpRaS. Rund, 24 mm. Mässing.
SP.3A.60:7. Påse från D. Holmbergs Mynthandel medföljer. 1+/01

Nummer: 75
Operacaféet. OPERA - CAFÈ 1. Ensidig. Rund, 28 mm. Vitmetall.
SP.3A.60:16. Påse från D. Holmbergs Mynthandel medföljer. 1+

Nummer: 76
Oxtorgskällaren. OXTORGSKÄLLAREN )( 5 | SpRaS. Rund, 28 mm. Koppar.
SP.3A.61:5. 1+

Nummer: 77
Café du Boulevard. C.Ö. | 5. Ensidig. Rund, 21 mm . Zink.
SP.3A.64:8. 1+/01

Nummer: 78
Restaurant du Sud. AUG. HALLNER 50 )( SpNS. Rund, 24 mm. Mässing.
SP.3A.68:2. Liten fläck. 01

Nummer: 79
Skomakarekällaren. 25 | FS )( SpNS. Rund, 23 mm. Koppar.
SP.3A.73:12. 01/0

Nummer: 80
Strömsborgs Restaurant. STRÖMSBORG | 10 öre )( SpNS. Rund, 18 mm. Mässing.
SP.3A.77:7. 01/0

Nummer: 81
Sveasalen. 10 öre. Ensidig. Rund, 17 mm. Mässing.
SP.3A.78.5 1+

Nummer: 82
Tivoli. TIVOLI DJURGÅRDEN 10 )( SpÄS. Rund, 17 mm. Mässing.
SP.3A.80:6. Påse från D. Holmbergs Mynthandel medföljer. 1+

Nummer: 83
Tivoli. TIVOLI 25 )( SpNS och 25 | Ö. Rund, 24 mm. Mässing.
SP.3A.80:16. Repor. 1/1+

Nummer: 84
Ulriksdals Wärdshus. 25 öre )( SpÄS. Vågformigt rund, 29 mm. Mässing.
SP.3A.81:3. Fläck. Repor. 1+/01

Nummer: 85
Bellmansro. JES | 5. Ensidig. Oval, 24x19 mm. Mässing.
SP.3B.3:5. 01/0

Nummer: 86
Blanchs Café. 25 öre )( SpNS. Rund, 24 mm. Mässing.
SP.3B.4:3. 1+/01

Nummer: 87
Café du Bazar. 5 öre )( SpÄS. Rund, 29 mm. Koppar.
SP.3B.6:8. Små fläckar. Repor. Delvis svagpräglad. 1

Nummer: 88
Café T.M (Tysta Mari). 1 )( SpNS. Rund, 20 mm. Koppar.
SP.3B.10:7. Ex MISAB 23, ur post 823. 01/0

Nummer: 89
Grand Café / Hotell Kronprinsen. 5 )( SpNS. Kvadratisk med insvängda hörn, 25 mm. Koppar.
SP.3B.14:13. Lätt korrosion. 1+

Nummer: 90
Höglunds Café. S.H. | 500 )( SpNS. Vågformigt rund , 29 mm.
SP.3A.16:1. 1+

Nummer: 91
Hedvig Sjöbergs Schweizeri / Schweizeriet Rosenbad. HS | 10 | HS. Ensidig. Rund, 16 mm. Förtennat järnbleck. SP.3B.20:4. Bucklig. 1/1+

Nummer: 92
Wiener Café. Theodor Blanch. 50 öre )( 50 | SpRaS. Rund, 24 mm. Vitmetall.
SP.3B.24:3. 01

Nummer: 93
Wiener Café. Theodor Blanch. 5 öre )( 5 | SpRaS. Rund, 17 mm. Vitmetall.
SP.3B.24:5. Fläckar. 01

Nummer: 94
S:t Eriks ölpaviljong. L | 25 )( SpNS. Vågformigt rund, 25 mm. Mässing.
SP.3C.8:2. 01

Nummer: 95
S:t Eriks ölpaviljong. L | 15 )( SpNS. Oval, 31x21 mm. Mässing.
SP.3C.8:6. 01

Nummer: 96
Automat AB City. 12 öre )( SpRuS. Rund, 14 mm. Mässing.
SP.3D.1:3. Ex. Anders Stam. Se Samlad Glädje 2019, sid.314. Fläckar. 1+/01

Nummer: 97
Automatrestauranten "Turist". 15 öre )( SpRuS. Rund, 13 mm. Mässing.
SP.3D.--. Se Samlad Glädje 2019, sid. 317. Mörk patina. 1

Nummer: 98
C.A. Carlssons marketenteri. 2 | C.A.C. )( SpNS. Rund, 23 mm. Koppar.
SP.3D.6:6. 01

Nummer: 99
Alma Holms marketenteri. 1 öre )( SpNS. Oval, 26x20 mm.
SP.3D.8:10. Mässing. Ex Sven Svensson 1+/01

Nummer: 100
Nyboda Backes marketenteri. 10. Ensidig, Kvadratisk, 26x25 mm. Förtennat järnbleck.
SP.3D.12:4. 1+/01

Nummer: 101
H. Anderssons matinrättning. 1 A, 5 A. Ensidiga. Rektangulära, 30x21, 30x20 mm. Zink.
SP.3D.17:7, 13. Korr. Bläckskrift. Totalt 2 ex. 1+

Nummer: 102
Marketenteriet Albano. 5, heraldisk lilja och liggande L. Ensidig. Rund, 26 mm. Zink.
SP.3D.26:11. Ex Sven Svensson. Bläckskrift. 01/0

Nummer: 103
Marketenteriet Carlberg. 5 öre )( SpNS. Åttkantig, 25 mm. Mässing.
SP.3D.27:9. 1+

Nummer: 104
A. I. Westmans marketeneri. 2 öre )( SpÄS. Rund, 27 mm. Mässing.
SP.3D.29:5. Ex MISAB 4, ur rop 560. 01

Nummer: 105
Kabinettet. 5 öre )( SpÄS. Rund, 25 mm. Koppar.
SP.4A.2:4. Kantslag/skada. 1+/01

Nummer: 106
Sveriges Riksdag. Voteringspollett. NEJ )( NEJ. Rund, 24 mm. Försilvrad koppar.
SP.4A.13:5. Ex Anders Stam. Mycket av försilvringen borta. 1+

Nummer: 107
Danska Ångbageriet. 25 öre )( SpNS. Rund, 34 mm. Mässing.
SP.4B.2:1. Ex SPF3, nr 17. Dessa polletter infördes 1886. 01

Nummer: 108
Sabbatsbergs Fattiginrättning. Utan värdesiffra. Ensidig. Kvadratisk, 32x32 mm. Mässing.
SP.4B.14.8. Bläckskrift. 1+

Nummer: 109
Katarinahissen / Stockholms Stads Hiss. 4 öre )( SpNS. Rund, 25 mm. Mässing.
SP.5A.3:1. Ex Folke Tufvedsson 1/1+

Nummer: 110
Ladugårdslandets Omnibus AB )( OMSBOG . Oval, 28x24 mm. Koppar.
SP.5A.5:2. 1/1+

Nummer: 111
Maria Församlings Omnibus-Bolag. MARIA OMNIBUS. Ensidig. Rund, 21 mm. Mässing.
SP.5A.9:1. 1/1+

Nummer: 112
Stockholms Nya Spårvägs AB. SNS-monogram )( SNS-monogram. Rund, 17 mm. Mässing.
SP.5A.15:5. Svag bläckskrift. Ex. Sven Svensson. 01/0

Nummer: 113
J. Westerlings Omnibus. 25 (inslaget uppochner). Ensidig. Rund, 24 mm. Mässing.
SP.5A.18:1. 01

Nummer: 114
Blanck & Hæffner. B&H | 300 öre )( SpÄS. Kvadratisk, 27 mm. Mässing.
SP.5Aa.1:1. 1+/01

Nummer: 115
Justus Fr. Landqvist & Co. 50 öre. Ensidig. Vågformigt rund, 24 mm. Koppar.
SP.5Aa.9:5. Fläckar. 1+/01

Nummer: 116
Rumstedt & Co. 100 )( SpNS. Åttkantig, 27 mm. Mässing.
SP.5Aa.13:5. Fläckar. 01/0

Nummer: 117
A. Schultz. 100, 75 öre )( SpÄS. Rund, 29 mm resp. vågformigt rund, 30 mm. Mässing.
SP.5Aa.15:1-2. Ex Sven Svensson. Totalt 2 ex. 01

Nummer: 118
A. Schultz. 60, 25 öre )( SpÄS. Rektangulär, 30x21 mm resp. oval, 31x21 mm. Mässing.
SP.5Aa.15:1-2. Ex Sven Svensson. Totalt 2 ex. 01

Nummer: 119
Söderström & Co. 125 öre )( SpÄS. Vågformigt rund m hål upptill, 24 mm. Mässing.
SP.5Aa.19:1. Ex Sven Svensson. 01/0

Nummer: 120
Wahlin & Co. 300 öre. Ensidig., Rektangulär med avhuggna hörn, 30x21 mm. Vitmetall.
SP.5Aa.21:1. Ex MISAB 4, ur post 559. Små fläckar. 1+

Nummer: 121
E. Öhmans Söner & Co. 75 öre. Ensidig. Oval, 30x20 mm. Mässing.
SP.5Aa.24:5. Ex Sven Svensson. 1+

Nummer: 122
Edsvikens ångbåtsbolag. 25 öre. Ensidig. Rund, 25 mm. Mässing.
SP.5B.2:3. 1/1+

Nummer: 123
Nya Ångslupsbolaget. 6 olika polletter,
SP.5B.6:2, 12, 15, 16, 18, 19. 1-1+

Nummer: 124
Ångslupsbolaget Phoenix. ÖRN OCH FALKEN. Ensidig. Rund, 27 mm. Mässing.
SP.5B.7:1. 1/1+

Nummer: 125
Stockholms Ångslups AB. 8 öre / SÅAB. Ensidig. Rund, 28 mm. Koppar.
SP.5B.9:26. 1/1+

Nummer: 126
Stockholms Ångslups AB. RABATTPOLETT. Rund, 20 mm. Mässing.
SP.5B.9:75. Ex Anders Frösell. 01

Nummer: 127
Stockholms Ångslups AB. 3 öre (Morell), 4 öre (Morell), 15 öre (Morell).
SP.5B.9:93, 111, 100. Totalt 3 ex. 1/1+

Nummer: 128
Stockholms Ångslups AB. 15 på 9 öre )( SpNS. Sexhörning m urnupna hörn och centrumhål, 18x20 mm. Nysilver. SP.5B.9:--. Ex Bjarne Ahlström. 01/0

Nummer: 129
Waxholms Ångfartygs AB. FRÅN WAXHOLM TILL STOCKHOLM. Vågformigt rund, 29 mm. Mässing.
SP.5B.--. Korrosionsfläckar. 01

Nummer: 130
Ångslupen Nackanäs. 15 öre. Ensidig. Rund, 28 mm. Förtennat järnbleck.
SP.5B.20:4. Repa på reversen. Korrosion. 1

Nummer: 131
Ångslupsbolaget Föreningen. 10 öre. Ensidig. Rund, 29 mm. Koppar.
SP.5B.22:3. 1+

Nummer: 132
Ångslupsbolaget Nya Föreningen. BARNPOLETT 5 öre )( SpÄS. Vågformigt rund, 25 mm. Mässing.
SP.5B.23:14. Fläckar. 1+/01

Nummer: 133
Andra Nordiska Musikfesten. Ensidig jetong i blå-gult band. Rund, 19 mm. Vitmetall.
SP.6A.1:1. 01

Nummer: 134
Nya Teatern. Garderobsbricka 83. Ensidig. Rutformig, 30 mm. Mässing.
SP.6A.6:6. Ex Sven Svensson. 01

Nummer: 135
Allm. Konst- och Industriutställningen 1897. Sveakronor inom eklövskrans )( Inslaget nummer (722). Rund, 29 mm. Mässing.
SP.6B.2:1. Ex Sven Svensson. 01

Nummer: 136
Allmänna Konst- och Industriutställningen 1897. 50 öre. Rektangulär, 41x31 mm. Gul papp.
SP.6B.2:--. SPF 8, nr 100. Veck. 1+/01

Nummer: 137
Biologiska Museet i Stockholm. Entré )( SpNS. Rutformig, 28 mm. Koppar.
SP.6B.30:5. MISAB 4, ur post 537. 1+/01

Nummer: 138
Skansen. Biljetter. Bredablicks torn. 15 resp 25 öre. Rektangulära, 79x50 mm resp. 79x35 mm. Papper.
SP.6B.7:--. Totalt 2 ex. Liten pappersförlust på 15 öre. 1+/01

Nummer: 139
Hillska Skolan. BARNÄNGEN 100 )( FLIT OCH GODA SEDER. Rund, 18 mm. Tenn.
SP.6C.2:1. 1 80

Nummer: 140
Barnens Dag. Valörpollett. 25 | BD )( 25 | SpRaS. Rund, 24 mm. Mässing. Ca 1906. Obeskriven. 1+/01 20

Nummer: 141
Svenska Morgonbladet. 10 öre | 214 )( reversen lika men utan inslaget nr. Rund, 27 mm. Mässing.
SP.6D.4:2. Obet. fläckar. 01

Nummer: 142
Stockholms Stads Bad- och siminrättning. S.S.B.O.S.I | 5 öre )( SpNS. Ovala, 26x20 mm. Mässing och zink. SP.7A.3:5, 6. Totalt 2 ex. 1/1+

Nummer: 143
Södermalms Tvätt- och Badinrättning. SÖDERMALMS BADINRÄTTNING. Ensidig. Oval m centrumhål, 29x20 mm. Koppar.
SP.7A.6:--. Ex MISAB 11 (Anders Stam), ur post 391. 1+/01

Nummer: 144
Apoteket Markattan. Med inslaget nummer (45) )( SpÄS. Rund, 27 mm. Mässing.
SP.7C.3:1. 1+

Nummer: 145
Apoteket Markattan. Utan inslaget nummer )( SpÄS. Rund, 27 mm. Mässing.
SP.7C.3:2. Repor. 01

Nummer: 146
Humlegårdens Isbana. 3 öre. Ensidig. Rund, 28 mm. Koppar.
SP.7D.1:4. Delvis svagpräglad. 1+/01

Nummer: 147
Stockholms Allmänna Skridskoklubb. Garderobsbricka 264 )( Pettersons firmastämpel. Avrundad trekant, 36x34 mm. SP.7D.3:4. Ex Sven Svensson. 01

Nummer: 148
Arvsfurstens Palats. De anställdas rum, linnemagasinet. LM | B. Ensidig. Kvadrat utan hörn, 38x38 mm. Förtennat järnbleck.
SP.8A.1:22. Ex Sven Svensson. 1+/01

Nummer: 149
Kungl. Andra Livgardets Marketenteri. 5 )( SpNS. Rund, 26 mm. Mässing.
SP.8B.1:6. 01

Nummer: 150
Svanström & Co. Reklampollett (slät ring). Rund, 23 mm. Mässing. 1+
SP.9A.37:1.1+

Nummer: 151
Åkerholmska Bosättningsmagasinet. Reklampollett. Rund, 28 mm. Koppar. Obetydlig fläck. 01/0
SP.9A.42:1. 

Nummer: 152
Rådhusrestauranten. Supé dansante 10 jan. 1920. Rektangulär, 91x54 mm. Vit papp. 01

Nummer: 153
Rådhusrestauranten. Supé dansante 10 jan. 1920. Rektangulär, 91x54 mm. Vit papp. 01

Nummer: 154
Sickla Park. Dansbiljett. Rektangulär, 92x43 mm. Gul papp med rött tryck. 1+

Nummer: 155
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF). Te-supé på Grand Hotel 1936.
Rektangulär, 92x54 mm, Ljusbrun papp. 01

Nummer: 156
Taxibåt "MARITANIA". Rundtursbiljett. Rektangulär, 102x59 mm. Orange papper. 01/0

Nummer: 157
Södertälje. Stadshotellet (Wilhelm Schelin). 100 )( SpNS. Rund, 30 mm. Mässing.
NM XII.141:1. 01/0

Nummer: 158
Södertälje. Tivoli. 25 | ST i monogram )( 25 | SpRaS. Rund, 22 mm. Mässing.
NM XII.163:10. 01/0

Nummer: 159
Dannemora gruvor. Jungfru-gruvan. JUMF | I. Kvadratisk, 50x50 mm. Förtennat järnbleck.
Sti. 45:5. Repor. Korr. 1/1+

Nummer: 160
Dannemora gruvor. Jungfru-gruvan. JUMF | II. Kvadratisk, 50x50 mm. Förtennat järnbleck.
Sti. 45:6. 1+

Nummer: 161
Dannemora gruvor. Kaptens-gruvan. KAPT. Kvadratisk, 50x50 mm. Förtennat järnbleck.
Sti. 45:17. 1/1+

Nummer: 162
Dannemora gruvor. Djup-gruvan. DJUP. Kvadratisk, 50x50 mm. Förtennat järnbleck.
Sti. 45:18. Korr. 1+

Nummer: 163
Dannemora gruvor. Djup-gruvan. DJUP | SWAG. Kvadratisk, 50x50 mm. Förtennat järnbleck.
Sti. 45:19. Korr. 1/1+

Nummer: 164
Dannemora gruvor. Södra Silvbergs-gruvan. S SILF. Kvadratisk, 50x50 mm. Förtennat järnbleck.
Sti. 45:20. Korr. 1/1+

Nummer: 165
Dannemora gruvor. Södra Silvbergs-gruvan. S SILF | Keis. Kvadratisk, 50x50 mm. Förtennat järnbleck.
Sti. 45:21. 1+

Nummer: 166
Dannemora gruvor. Storrymnings-gruvan. STORR | P. Kvadratisk, 50x50 mm. Förtennat järnbleck.
Sti. 45:25. Bläckskrift. Korr. 1/1+

Nummer: 167
Dannemora gruvor. De Geers-gruvan. DE | GEER. Kvadratisk, 50x50 mm. Förtennat järnbleck.
Sti. 45:29. Korr. 1/1+

Nummer: 168
Dannemora gruvor. Forsmarks-gruvan. FORSM | Sofr. Kvadratisk, 50x50 mm. Förtennat järnbleck.
Sti. 45:35. 1+

Nummer: 169
Dannemora gruvor. Harg-gruvan. HARG. Kvadratisk, 50x50 mm. Förtennat järnbleck.
Sti. 45:36. 1+

Nummer: 170
Dannemora gruvor. Machin-gruvan. MASK | II. Kvadratisk, 50x50 mm. Förtennat järnbleck.
Sti. 45:53. Korr. 1/1+

Nummer: 171
Dannemora gruvor. Machin-gruvan. MASK | SVAG. Kvadratisk, 50x50 mm. Förtennat järnbleck.
Sti. 45:54. Korr. 1+

Nummer: 172
Dannemora gruvor. Södra Bolags-gruvan. S BOL | SYLTA. Kvadratisk, 50x50 mm. Förtennat järnbleck.
Sti. 45:58. Korr. 1/1+

Nummer: 173
Dannemora gruvor. Plockmalm. PLOCK | N.II. Kvadratisk, 50x50 mm. Förtennat järnbleck.
Sti. 45:65. 1+

Nummer: 174
Dannemora gruvor. Vågpolletter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Komplett serie. Kvadratiska, 50x50 mm. Förtennat järnbleck.
Sti. 45:66-72. Totalt 7 ex. Korr. 1/1+

Nummer: 175
Furusunds restaurant. Supé-biljett, 1936. Rektangulär, 88x58 mm. Ljusgrön papp. 1+

Nummer: 176
Gimo mejeri. 3, 2, 1 liter söt mjölk, 2 liter skummjölk. Mässing. Totalt 4 ex. 1/1+

Nummer: 177
Risinge gård. 3 (alu), 2 (Cu), 1 (mä) samt Hagelösa gård, ½ liter (Zn). Totalt 4 ex. 1

Nummer: 178
Rånäs mejeri. 1 liter osk mjölk (kv, 28 mm, mä), 1 liter skummad mjölk (vågf kv, 27 mm, mä),
1 dl grädde (vågf rund, 30 mm, mä), ½ kg smör (vågf rund, 19 mm, mä). Totalt 4 ex. 1/1+ - 1+

Nummer: 179
Uppsala. Ångslupen Menotti. 35, 25, u.v. (rekt.), u.v. (rund), u.v. (åttk.). Alla i zink.
Sti. 256:1-5. Totalt 5 ex (komplett). Lätt korr. 1/1+

Nummer: 180
Borgviks Bruk. 15 tunnor kol, klass 2. Ensidig. Rund med hål, 37 mm. Zink.
Sti.37:25. 1/1+

Nummer: 181
Borgviks Bruk. 18 tunnor kol, klass ej angiven. Ensidig. Rund med hål, 36 mm. Järn. Obeskriven. Korrosion. 1/1+

Nummer: 182
Borgviks Bruk. Mejeripollett. 1 N )( Borgviks stämpel. Rund, 20 mm. Mässing. Obeskriven. 1

Nummer: 183
Borgviks Bruk. Mejeripollett. 2 N )( Borgviks stämpel. Rund, 25 mm. Mässing. Obeskriven. 1

Nummer: 184
Borgviks Bruk. 4 N )( Borgviks stämpel. Trekantig, 30 mm. Mässing. Obeskriven. Ngt bucklig. 1

Nummer: 185
Kristinehamn. Hotell AB i Christinehamn. 16 mm urstansning )( SpÄS (nästan helt bortstansad). Kvadratisk, 29 mm. Zink. Obeskriven. 1+/01

Nummer: 186
Lesjöfors Folkets Park. Dans. Vågformigt rund, 27 mm. Aluminium. Små repor. 1/1+

Nummer: 187
Sävenäs masugn och stålverk. 19 tunnor kol. Ensidig. Kvadratisk, 30x30 mm. Koppar. Ex Sven Svensson. 1+/01

Nummer: 188
Skövde. Kungl Livregementets husarer, K3. 5 & 5 med inst. M )( SpNS. Vågformigt runda, 22 mm. Mässing.
Totalt 2 ex. 1/1+, 1

Nummer: 189
Trollhättan. Nyqvist & Holm. 6704. Ensidig. Trekantig, 28x25 mm. Mässing. Fläckar. 01

Nummer: 190
Arboga. Bryggeriet Gambrinus. 25 )( SpNS. Rund, 24 mm. Mässing. 01/0

Nummer: 191
Näsby heden (Brukspatron Theodor Tersmeden). Vägavgift. 3 öre. Rund, 25 mm. Mässing. 01/0

Nummer: 192
Finspångs styckebruk. Mejeripollett för grädde. 1 liter. Ensidig. Rund, 33 mm. Mässing. 01

Nummer: 193
Norrköping. Magi Harries. Trollkarl )( Narr. Rund, 33 mm. Aluminium. 1+

Nummer: 194
Norrköpings Spårvägar. 10 öre )( Spårvagn. Oval, 23x16 mm. Mässing.
KS.600:AC. 1+

Nummer: 195
Norrköpings Spårvägar. Post med 15 polletter (14 olika).
KS 1990:AB, AC, AE, AF, AG, AI, AJ, AM, AN, AQ, AS, AT, AU, AV. 1 - 01

Nummer: 196
Stralsund (svensk besittning). Pollett för utdelning av förnödenheter, 26 juli 1743 (nr 52). Rektangulär, 77x50 mm. Vitt papper med vitstämplar.
Se mer information i MISAB 9, sid. 162. 1+

Nummer: 197
Stralsund (svensk besittning). Pollett för utdelning av förnödenheter, 30 juli 1743 (nr 59). Rektangulär, 77x50 mm. Vitt papper med vitstämplar.
Se mer information i MISAB 9, sid. 162. 1/1+

Nummer: 198
Stralsund (svensk besittning). Pollett för utdelning av förnödenheter, 31 juli 1743 (nr 61). Rektangulär, 77x50 mm. Vitt papper med vitstämplar.
Se mer information i MISAB 9, sid. 162. 1

Nummer: 199
Sporrongs valörpollett. 5 | OB )( SpRaS. Rund, 29 mm. Koppar. 1

Nummer: 200
Post: Sporrongs valörpolletter, OA/500, 25, 10. Totalt 3 ex 1 - 1+

Nummer: 201
Engelska apoteksvikter. One dram & two scruples. Mässing. Totalt 2 ex. 1+/01, 1