Pollettauktion nr 14 - Avslutad

Auktion för medlemmar i Svenska Pollettföreningen.
Anbud skall ha inkommit via brev eller e-mejl senast söndag den 24 april 2022, kl. 22.00.