Anders Stams handbibliotek

När Anders Stam dog 2013 donerade hans hustru Christina hans pollettlitteratur till Svenska
Pollettföreningen. Det är framför allt böcker om utländska polletter. De drygt 100 böckerna
finns för närvarande hos föreningens ”bibiotekarie”, Bernt, och tanken är att man som
föreningsmedlem ska kunna använda litteraturen. Att föreningens medlemmar är spridda över
nästan hela Sverige gör det ju dock lite svårt att bara gå till biblioteket och låna en bok.
Som ett första steg att tillgängliggöra biblioteket har föreningen nu gjort en katalog över
böckerna. Om man i katalogen hittar en bok man behöver konsultera, så kan man kontakta
”bibiotekarien” och diskutera hur problemet kan lösas. Det kan vara att få hjälp med att leta
efter information eller att hitta möjligheter att låna.
”Bibliotekarien” kan nås via e-postadressen bernt@pollett.se