Köpes - Bytes - Säljes 

Skicka ett mejl info@pollett.se om du vill ha med en annons.
Annonser äldre än ett år tas bort, om förnyelse ej görs.
Skriv på engelska om du vill nå ut internationellt.

 


2021-07-07

Jag söker Hundskattemärken från framför allt Sverige och norden, alla orter och årtal som
jag saknar (troligen 50 000 brickor) och följebrev, uppmaning att betala hundskatt, mm.
Polletter framför allt svenska, gärna brukspolletter, men även andra typer. Söker även
kundvagnsmynt, biljetter för Dans, Entre’ mm.


Jan Hildemar
070-55 133 00
telek@telia.com