Hur blir jag medlem i Svenska Pollettföreningen? 

Anmälan för medlemskap sker på något av följande sätt:

Kontakta klubben genom ett e-mail till info@pollett.se med namn, adress, e-postadress, telefon och samlarinriktning

Betala medlemsavgiften på 100 kr till Svenska Pollettföreningens BG 385-1896
(Glöm ej att uppge namn, adress, e-postadress, telefon och samlarinriktning)

Årsavgiften för medlemskap i Svenska Pollettföreningen är för närvarande 100 kr.