Referenslitteratur


Svenska Pollettföreningens stora litteraturförteckning

http://www.pollett.se/filearea_13.html

 


Stockholmspolletter. Annorlunda pengar i fabrikörers och fattigas stad (ISBN 91-89256-45-X). Sthml 2010. 400 sidor. Monica Golabiewski Lannby och Ian Wiséhn.


Beskrivning öfver Svenska Kopparmynt och Polletter. Sthlm 1872. Del 2, 264 sidor. Stiernstedt, August Wilhelm.


  
 

NM IV - Tillägg till beskrifning öfver Svenska polletter. Sthlm 1877. Sid. 1-75. Stiernstedt, August Wilhelm.


  
 

NM XII - Fortsättning av tillägget till beskrifning öfver Svenska polletter. Sthlm 1890. Sid. 1-192. Strokirk, Wilhelm Theodor.


  
 

Svenska polletter genom tiderna. Malmö 1975. 120 sid. + prislista. Ehnbom, Ingvar.


  
 

Militärpolletter. SNF:s Smärre Skrifter nr 7. Jönköping 1998. 96 sidor. Widell, Magnus. 


  
 

Polletter från ångslupsbolagen i Göteborg. GNF:s Småskrifter nr 11.1976. Sid. 231-254 Skårman, Karl & Tufvessson, Folke.


  
 

Trafikpolletter från hamnarna i Göteborg, Kungälv och Marstrand. GNF:s Småskrifter nr 14 1979. Sid. 287-330. Skårman, Karl & Tufvesson, Folke & Lundberg, Hans.